Ostukorv

Ostukorv on tühi

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kontot?

Registreeri, sest nii sälivad tellitud tooted ja arved "Minu konto" all ning hinnad on ettemaksukrediidi kasutamisel kuni 20% soodsamad!

Registreeri tasuta konto

Registreeri

Majandusaasta aruanded

Krediidiraportid.ee pakub ettevõtete majandusaasta aruannete originaaldokumente eesti keeles sellisena nagu nad on saadaval Äriregistris.

Aruande hind 1,49 EUR +km

Hind Äriregistrist ostes 2,00 EUR
 

Mida sisaldab majandusaasta aruanne?

1. Ettevõtte tegevusaruanne

Tegevusaruanne annab ülevaate ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, millel oli määrav tähtsus finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal. 

2. Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja kasutatavaks vääringuks peab olema euro.

2.1 Bilanss ja kasumiaruanne

Bilanss kajastab majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Kasumiaruanne on tulude ja kulude aruanne ning kajastab ettevõtte aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit).

2.2 Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtte aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid). Selles aruandes näitate aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

2.3 Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi ettevõtte omakapitalis. Eraldi tuleb aruandesse märkida omanike poolt kapitali tehtud sissemaksed ja omanikele tehtud väljamaksed, aruandeperioodi kasum või kahjum, arvestuspõhimõtete muutuste mõju, reservide suurendamine ja vähendamine ning muud omakapitali kirjeid mõjutanud majandustehingud.

2.4 Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisade hulk aastaaruandes sõltub ettevõtte eripärast, kuid tavaliselt lisatakse siia: selgituse, millisest raamatupidamistavast lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud; aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted; selgitused põhiaruannete oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil.

 

 

Company image
Company image