Ostukorv

Ostukorv on tühi

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kontot?

Registreeri, sest nii sälivad tellitud tooted ja arved "Minu konto" all ning hinnad on ettemaksukrediidi kasutamisel kuni 20% soodsamad!

Registreeri tasuta konto

Registreeri

Krediidiraportid.ee logo

Krediidiraport -
BISNODE ESTONIA AS

03.06.2020 - 14:51
Üldandmed
Ettevõtte nimi
BISNODE ESTONIA AS
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
KMKR number
EE100106532
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Aadress
Pronksi tn 12, 10117, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik
Telefon
+372 641 4910
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Krediidireiting
Rating image
Hea krediidivõime
Madal krediidirisk
Krediidilimiit 108K​
AAA Kõrgeim krediidivõime (minimaalne krediidirisk)
AA Hea krediidivõime (madal krediidirisk)
A Krediidivõimeline (keskmine krediidirisk)
AN Positiivse taustaga uus ettevõte
NR Reiting puudub (informatsioon krediidivõime hindamiseks ebapiisav või vastuoluline)
B Krediit ainult tagatise vastu (keskmisest kõrgem krediidirisk)
C Krediit mittesoovitatav (kõrge krediidirisk)
Hinnangud

Seisund

Toimiv ettevõte
Uus ettevõte
Likvideerimisel
Pankrotis
Kustutatud

Taust

Positiivne
Mittenegatiivne
Neutraalne
Negatiivne

Majandusnäitajad

Väga hea
Hea
Rahuldav
Neutraalne
Reiting puudub
Mitterahuldav
Nõrk

Maksevõime

Mittenegatiivne
Kergelt negatiivne
Negatiivne
Väga negatiivne
Maksedistsipliin

Maksuvõlad

EI

Täitmisteated

EI

Kohtuteated

EI

Inkasso võlad

EI
Kvartaalsed andmed
2020 I kv 2019 IV kv 2019 III kv 2019 II kv 2019 I kv 2018 IV kv
Riiklikud maksud 125 763 125 374 146 857 122 994 117 571 114 387
Tööjõumaksud 135 635 133 698 153 441 130 184 126 996 123 701

Riiklikud maksud

Tööjõumaksud

Majandusnäitajad
Nimetus 2018 Trend % 2017 Trend % 2016
Müügitulu 1 800 716 -2,19% 1 841 065 35,84% 1 355 363
Aasta puhaskasum/-kahjum 6 073 116,56% -36 683 23,08% -47 690
Käibevara 1 506 096 -1,15% 1 523 611 0,81% 1 511 377
Omakapital 1 401 896 0,44% 1 395 823 -2,56% 1 432 506
Lühiajalised kohustused 286 348 -13,31% 330 329 48,73% 222 106
Bilansimaht 1 700 406 -1,49% 1 726 152 3,97% 1 660 293
Töötajad 64 12,28% 57 0,00% 57

Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus

Majandussuhtarvud
Nimetus 2018 Trend % 2017 Trend % 2016 T-ala keskm.
Varade tootlus (ROA %) 0,36% 2,48% -2,13% 0,75% -2,87% 0,00%
Omakapitali osatähtsus 82,44 1,96% 80,86 -6,28% 86,28 0,00
Maksevõime kordaja 5,26 14,03% 4,61 -32,22% 6,80 0,00
Kasumimarginaal (%) 0,34% 2,33% -1,99% 1,53% -3,52% 0,00%
Müügitulu töötaja kohta 28 136 -12,89% 32 299 35,84% 23 778 0
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta 95 114,74% -644 23,08% -837 0
Majandusaasta aruanne

Bilanss

Nimetus 2018 Trend % 2017
Raha ja raha ekvivalendid 1 319 036 3,51% 1 274 359
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed 187 060 -24,95% 249 252
Kokku käibevarad 1 506 096 -1,15% 1 523 611
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 14 792 0,00% 14 792
Materiaalsed põhivarad 94 076 9,51% 85 904
Immateriaalsed põhivarad 85 442 -16,11% 101 845
Kokku põhivarad 194 310 -4,06% 202 541
Kokku varad 1 700 406 -1,49% 1 726 152
Lühiajalised Laenukohustised 2 403 -57,38% 5 638
Lühiajalised võlad ja ettemaksed 283 945 -12,55% 324 691
Kokku lühiajalised kohustised 286 348 -13,31% 330 329
Pikaajalised laenukohustised 12 162 100% 0
Kokku pikaajalised kohustised 12 162 100% 0
Kokku kohustised 298 510 -9,63% 330 329
Aktsiakapital nimiväärtuses 25 560 0,00% 25 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 367 707 -2,61% 1 404 390
Aruandeaasta kasum (kahjum) 6 073 116,56% -36 683
Kokku omakapital 1 401 896 0,44% 1 395 823
Kokku kohustised ja omakapital 1 700 406 -1,49% 1 726 152

Kasumiaruande andmed (skeem1)

Nimetus 2018 Trend % 2017
Müügitulu 1 800 716 -2,19% 1 841 065
Muud äritulud 5 426 293,19% 1 380
Kaubad, toore, materjal ja teenused -246 282 23,75% -322 999
Mitmesugused tegevuskulud -213 477 -7,29% -198 969
Tööjõukulud -1 251 423 2,09% -1 278 085
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -80 723 -13,54% -71 095
Muud ärikulud -7 839 -7,83% -7 270
Ärikasum (kahjum) 6 398 117,79% -35 973
Intressitulud 52 100% 0
Intressikulud -377 46,90% -710
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 6 073 116,56% -36 683
Aruandeaasta kasum (kahjum) 6 073 116,56% -36 683

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

Nimetus 2018 Trend % 2017
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 80 723 13,54% 71 095
Kasum (kahjum) põhivarade müügist -3 506 -100% 0
Kokku korrigeerimised 77 217 8,61% 71 095
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 62 192 8 573,02% -734
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -42 578 -140,78% 104 405
Makstud intressid -377 13,53% -436
Kokku rahavood äritegevusest 102 852 -25,66% 138 357
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -56 069 55,04% -124 720
Laekunud intressid 52 -52,29% 109
Kokku rahavood investeerimistegevusest -56 017 55,05% -124 611
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 158 -15,83% -1 863
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 158 -15,83% -1 863
Kokku rahavood 44 677 275,97% 11 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 274 359 0,94% 1 262 476
Raha ja raha ekvivalentide muutus 44 677 275,97% 11 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 319 036 3,51% 1 274 359

Tööjõukulude andmed

Nimetus 2018 Trend % 2017
Palgakulu -921 439 2,15% -941 688
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 64 12,28% 57

Mitmesuguste tegevuskulude andmed

Nimetus 2018 Trend % 2017
Koolituskulud -4 680 0,51% -4 704
Company image
Company image