Ostukorv

Ostukorv on tühi

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kontot?

Registreeri, sest nii sälivad tellitud tooted ja arved "Minu konto" all ning hinnad on ettemaksukrediidi kasutamisel kuni 20% soodsamad!

Registreeri tasuta konto

Registreeri

Krediidiraportid.ee logo

Krediidiraport -
BISNODE ESTONIA AS

07.05.2019 - 19:40
Üldandmed
Ettevõtte nimi
BISNODE ESTONIA AS
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
KMKR number
EE100106532
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Aadress
Endla tn 15, 10122, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik
Telefon
+372 641 4910
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Krediidireiting
Hea krediidivõime
Madal krediidirisk
Krediidilimiit 110K​
AAA Kõrgeim krediidivõime (minimaalne krediidirisk)
AA Hea krediidivõime (madal krediidirisk)
A Krediidivõimeline (keskmine krediidirisk)
AN Positiivse taustaga uus ettevõte
NR Reiting puudub (informatsioon krediidivõime hindamiseks ebapiisav või vastuoluline)
B Krediit ainult tagatise vastu (keskmisest kõrgem krediidirisk)
C Krediit mittesoovitatav (kõrge krediidirisk)
Hinnangud

Seisund

Toimiv ettevõte
Uus ettevõte
Likvideerimisel
Pankrotis
Kustutatud

Taust

Positiivne
Mittenegatiivne
Neutraalne
Negatiivne

Majandusnäitajad

Väga hea
Hea
Rahuldav
Neutraalne
Reiting puudub
Mitterahuldav
Nõrk

Maksevõime

Mittenegatiivne
Kergelt negatiivne
Negatiivne
Väga negatiivne
Maksedistsipliin

Maksuvõlad

EI

Täitmisteated

EI

Kohtuteated

EI

Inkassomenetlused

EI
Kvartaalsed andmed
2019 I kv 2018 IV kv 2018 III kv 2018 II kv 2018 I kv 2017 IV kv
Riiklikud maksud 117 571 114 387 129 923 123 588 104 810 104 093
Tööjõumaksud 126 996 123 701 138 599 133 279 111 671 112 701

Riiklikud maksud

Tööjõumaksud

Majandusnäitajad
Nimetus 2017 Trend % 2016 Trend % 2015
Müügitulu 1 841 065 35,84% 1 355 363 0,20% 1 352 617
Aasta puhaskasum/-kahjum -36 683 23,08% -47 690 -129,22% 163 195
Käibevara 1 523 611 0,81% 1 511 377 1,03% 1 496 021
Omakapital 1 395 823 -2,56% 1 432 506 -5,92% 1 522 619
Lühiajalised kohustused 330 329 48,73% 222 106 15,37% 192 511
Bilansimaht 1 726 152 3,97% 1 660 293 -3,62% 1 722 674
Töötajad 57 0,00% 57 -3,39% 59

Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus

Majandussuhtarvud
Nimetus 2017 Trend % 2016 Trend % 2015 T-ala keskm.
Varade tootlus (ROA %) -2,13% 0,75% -2,87% -12,35% 9,47% -5,92%
Omakapitali osatähtsus 80,86 -6,28% 86,28 -2,38% 88,39 95,99
Maksevõime kordaja 4,61 -32,22% 6,80 -12,44% 7,77 36,10
Kasumimarginaal (%) -1,99% 1,53% -3,52% -15,58% 12,07% -4,44%
Müügitulu töötaja kohta 32 299 35,84% 23 778 3,72% 22 926 196 954
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta -644 23,08% -837 -130,25% 2 766 26 984
Majandusaasta aruanne

Bilanss

Nimetus 2017 Trend % 2016
Raha ja raha ekvivalendid 1 274 359 0,94% 1 262 476
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed 249 252 0,14% 248 901
Kokku käibevarad 1 523 611 0,81% 1 511 377
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 14 792 0,00% 14 792
Materiaalsed põhivarad 85 904 186,78% 29 955
Immateriaalsed põhivarad 101 845 -2,23% 104 169
Kokku põhivarad 202 541 36,01% 148 916
Kokku varad 1 726 152 3,97% 1 660 293
Lühiajalised Laenukohustised 5 638 202,63% 1 863
Lühiajalised võlad ja ettemaksed 324 691 47,42% 220 243
Kokku lühiajalised kohustised 330 329 48,73% 222 106
Pikaajalised laenukohustised 0 -100% 5 681
Kokku pikaajalised kohustised 0 -100% 5 681
Kokku kohustised 330 329 45,02% 227 787
Aktsiakapital nimiväärtuses 25 560 0,00% 25 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 404 390 -3,28% 1 452 080
Aruandeaasta kasum (kahjum) -36 683 23,08% -47 690
Kokku omakapital 1 395 823 -2,56% 1 432 506
Kokku kohustised ja omakapital 1 726 152 3,97% 1 660 293

Kasumiaruande andmed (skeem1)

Nimetus 2017 Trend % 2016
Müügitulu 1 841 065 35,84% 1 355 363
Muud äritulud 1 380 5,75% 1 305
Kaubad, toore, materjal ja teenused -322 999 -69,02% -191 106
Mitmesugused tegevuskulud -198 969 -51,00% -131 770
Tööjõukulud -1 278 085 -25,23% -1 020 619
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -71 095 -50,74% -47 164
Muud ärikulud -7 270 51,61% -15 025
Ärikasum (kahjum) -35 973 26,61% -49 016
Intressitulud 0 -100% 1 768
Intressikulud -710 -60,63% -442
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -36 683 23,08% -47 690
Aruandeaasta kasum (kahjum) -36 683 23,08% -47 690

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

Nimetus 2017 Trend % 2016
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 71 095 50,74% 47 164
Kokku korrigeerimised 71 095 50,74% 47 164
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -734 42,70% -1 281
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 104 405 252,78% 29 595
Makstud intressid -436 1,36% -442
Kokku rahavood äritegevusest 138 357 431,73% 26 020
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -124 720 -11,30% -112 058
Laekunud intressid 109 -89,03% 994
Kokku rahavood investeerimistegevusest -124 611 -12,20% -111 064
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 863 0,00% -1 863
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 863 0,00% -1 863
Kokku rahavood 11 883 113,67% -86 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 262 476 -6,44% 1 349 383
Raha ja raha ekvivalentide muutus 11 883 113,67% -86 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 274 359 0,94% 1 262 476

Tööjõukulude andmed

Nimetus 2017 Trend % 2016
Palgakulu -941 688 -27,06% -741 153
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 57 0,00% 57

Mitmesuguste tegevuskulude andmed

Nimetus 2017 Trend % 2016
Koolituskulud -4 704 -38,56% -3 395