Ostukorv

Ostukorv on tühi

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kontot?

Registreeri, sest nii sälivad tellitud tooted ja arved "Minu konto" all ning hinnad on ettemaksukrediidi kasutamisel kuni 20% soodsamad!

Registreeri tasuta konto

Registreeri

Krediidiraportid.ee kasutustingimused

Bisnode Estonia AS veebilehe Krediidiraportid.ee kasutamise üldtingimused
Bisnode Estonia AS (edaspidi tekstis Bisnode)
Registrikood: 10117826
Endla 15, 10122 Tallinn, Eesti
Tel. +372 6414 910, e-post: info@bisnode.ee 

1.    Bisnode osutab kliendile äriinfoteenuseid ja annab kliendile õiguse kasutada kokkulepitud ulatuses Bisnode andmebaasides olevaid andmeid ning klient kohustub Bisnode saadud teenuste eest maksma kokkulepitud tasu ja kasutama saadud õigusi ja andmeid vastavalt Üldtingimustele, Kliendiga sõlmitud Teenuse lepingu tingimustele ning veebiteenuse kasutajale veebis krediidiraportid.ee avaldatud tingimustele ja hindadele. 
2.    Veebilehe krediidiraportid.ee kasutajaks registreerimisel kohustub kasutaja esitama enda kohta tõeseid ja täielikke andmeid ning ning vältima registreerimisel saadud kasutajatunnuse ja salasõna kolmandatele isikutele teatavaks saamist. Veebiteenuse kasutaja vastutab ainuisikuliselt tema kasutajaandmetega veebilehel krediidiraportid.ee tehtud toimingute eest.
3.    Andmebaas käesoleva kokkuleppe tähenduses on Bisnode poolt andmete ja muu materjali süstemaatiliselt ja metoodiliselt korraldatud kogu, mis on individuaalselt kasutatav elektrooniliste või muude vahendite, sealhulgas veebilehe krediidiraportid.ee  abil. 
4.    Bisnode kogub ja saab teenuste esemeks olevad andmed ametlikest registritest ja kolmandatelt isikutelt, mistõttu Bisnode ei vastuta talle edastatud andmete õigsuse/täpsuse eest ning andmete kasutamisest tingitud mistahes kahju eest. Klient kinnitab, et on Bisnode teenuste kasutamisel teadlik ning arvestab sellega, et mistahes äriinfo individuaalselt kui ka andmebaasi osana kui teave võib muutuda oluliselt igal ajahetkel ja eelteavituseta sõltumata Bisnodest või andmesubjektist endast. 
5.    Kõik teenuse osutamisega väljastatud informatsioon ja andmete immateriaalsed ja intellektuaalse omandi õigused kuuluvad tähtajatult (sh. ka peale Teenuse lepingu lõppemist) Bisnodele. Sellist informatsiooni ega andmeid ei tohi klient kasutada Bisnodele konkurentsi osutamiseks, ega ilma Bisnode kirjaliku loata edastada kolmandatele isikutele ja teha seda kättesaadavaks oma veebilehel või muul kolmandatele isikutele nähtaval viisil. 
6.    Klientidel on keelatud ilma Bisnode kirjaliku loata kasutada Bisnode ärinime, domeeninime, registreeritud ja registreerimata kaubamärke ning Bisnode AAA reitingu logo.
7.    Kliendil on õigus Bisnode andmebaasi ja Bisnodelt saadud äriinfot üksnes oma tarbeks. Omatarve Üldtingimuste tähenduses on andmebaasi ja äriinfo kasutamine kliendi ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel, millega ei kaasne Bisnodelt saadud äriinfo ja andmebaaside sisu mistahes viisil edastamist kolmandatele osapooltele. Bisnodelt saadud äriinfo ja andmebaaside sisu edastamiselt kolmandatele isikutele kohustub Klient hüvitama Bisnodele edastamiste arvule vastava Bisnode saamata jäänud müügitulu.
8.    Bisnodel on ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi või selle osa taaskasutamist. Taaskasutamiseks loetakse Bisnode andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa avalikustamist üldsusele või kolmandatele isikutele koopiate levitamise, rentimise, mistahes sidevahendi abil edastamise või muul viisil ülekandmise teel.